Gói Đầu Tư

GÓI WHITE € 90

Weekly income: ~4 % (2% vốn + 2% lợi nhuận)
Monthly income: 16% – 15 €
Yearly income: 192% – 187 €
Time income: Thứ 6 hàng tuần
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

GÓI YELLOW€ 270

Weekly income: ~4.2 % (2% vốn + 2,2 % lợi nhuận)
Mothly income 16,8% – 45 €
Yearly income 200% – 540 €
Time income: Thứ 6 hàng tuần
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

GÓI GREEN € 810

Weekly income: ~4.6 % (2% vốn + 2,6% lợi nhuận) 
Monthly income: 18,4% – 150 € 
Yearly income: 220% – 1.800 € 
Time income: Thứ 6 hàng tuần 
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

GÓI BLUE€ 2 430

Weekly income: ~5 % (2% vốn + 3% lợi nhuận)
Mothly income: 20% – 500€
Yearly income: 240% – 6.000 €
Time income: Thứ 6 hàng tuần
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

GÓI RED € 7 290

Weekly income: ~5.2 % (2% vốn + 3,2% lợi nhuận)
 Monthly income: 20,8% – 1.500 € 
Yearly income: 250% – 18.000 € T
ime income: Thứ 6 hàng tuần 
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

GÓI BLACK € 21 870

Weekly income: ~6 % (2% vốn + 4% lợi nhuận) 
Monthly income: 24% (8% vốn + 16% lãi) – 5.000 € 
Yearly income: 300% – 60.000 € 
Time income: Thứ 6 hàng tuần 
Date: 365 ngày (52 tuần)

Đăng ký ngay

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán quốc tế, không phụ thuộc thời gian, và không gian trên toàn thế giới.

Việc thanh toán chưa bao giờ trở nên dễ dàng và đơn giản đến vậy.

Advertisements